Οδηγός Χρήσης E-mail επικοινωνίας
Για τους διδάσκοντες που χρειάζονται δικαιώματα διαχείρισης σε μαθήματα που μέχρι τώρα δεν έχουν, θα στέλνουν το αίτημά τους στο email: αφού έχουν δημιουργήσει τον λογαριασμό τους στην πλατφόρμα. Αίτημα που δεν περιέχει την πληροφορία ( Σχολή, Τμήμα, Τίτλος μαθήματος) θα αγνοείται
 
Για πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με το Microsoft Teams μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο MS-TEAMS


Ανακοίνωση: Εάν θέλετε να γίνεται αυτόματη προώθηση των μηνυμάτων από το πανεπιστημιακό σας email @uoi.gr (ειδοποιήσεις από το σύστημα ecourse, κλπ) στα αρχικά σας email (yahoo.com, gmail.com, κλπ) ακολουθήστε τον Οδηγό Προώθησης (Οδηγίες για Η/Υ)

Για να συνδεθείτε στο email σας (π.χ. ab02389@uoi.gr) επισκεφθείτε την σελίδα http://email.uoi.gr ( Webmail G-Suite )