Βασικό εργαλείο για το ειδικό πρόγραμμα για υπέρβαρους και παχύσαρκους φοιτητές ( -τρίες) είναι η συνειδητοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δίαιτα και την άσκηση, με σκοπό την απώλεια σωματικού βάρους μέσα από μια ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες για τον υπολογισμό των προσλαμβανόμενων θερμίδων από την τροφή του φοιτητικού εστιατορίου του Παν/μιου Ιωαννίνων (http://ecourse.uoi.gr/   μάθημα Πανεπιστημιακός Αθλητισμός και των δαπανώμενων θερμίδων από την άσκηση, προτάσεις για μεταβολή του θερμιδικού ισοζυγίου, καθώς και για στρατηγικές αλλαγής του τρόπου ζωής. Παρέχει δηλαδή ανατροφοδότηση και υποστήριξη.

Η βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση του σωματικού βάρους είναι η ισορροπία μεταξύ της πρόσλαμβανόμενης και της καταναλισκόμενης ενέργειας. Για να μειωθεί το σωματικό βάρος, θα πρέπει η πρόσληψη ενέργειας να είναι μικρότερη από την κατανάλωσή της. Παρ’όλα αυτά, η πρόσληψη ενέργειας θα πρέπει να είναι επαρκής και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σωστή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Γενικότερα, η ιδανικότερη προσέγγιση για την απώλεια σωματικού βάρους, συνδυάζει έναν ήπιο περιορισμό της τροφής (μείωση προσλαμβανόμενης ενέργειας) και συστηματική άσκηση. Η Αμερικανική Αθλητιατρική Εταιρεία προτείνει ότι τα προγράμματα για την απώλεια σωματικού βάρους θα πρέπει να δημιουργούν αρνητικό θερμιδικό ισοζύγιο έως 1.000 kcal/ημέρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται απώλεια σωματικού βάρους έως 1 kg/εβδομάδα. Παράλληλα, θα πρέπει να περιοριστεί η διατροφική πρόσληψη λιπιδίων σε ποσοστό μικρότερο του 30% της συνολικής θερμιδικής πρόσληψης και να δίνεται έμφαση στην κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, προϊόντων ολικής άλεσης και άλιπων τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη. Η απώλεια σωματικού βάρους μέχρι 1 kg ανά εβδομάδα, θεωρείται μία καλή πρακτική, για τους παρακάτω λόγους: αποφεύγεται η απώλεια μυϊκής μάζας, και η σημαντική απώλεια νερού και έτσι αποφεύγεται η πλασματική μείωση του σωματικού βάρους. Οι σύντομες υποθερμιδικές δίαιτες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην υγεία.

 

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος

Σε αυτή την προσπάθεια Τηλεκπαίδευσης επιχειρείται για πρώτη φορά στον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό στην Ελλάδα να δημιουργηθεί μια θεματολογία με οπτικοποιημένη αθλητική εκπαιδευτική γνώση μέσω εκπαιδευτικών βίντεο καθώς και γνώσεις σχετικά με τις Πρώτες Βοήθειες, την διατροφή, κ.α.