Βασικό εργαλείο για το ειδικό πρόγραμμα για υπέρβαρους και παχύσαρκους φοιτητές ( -τρίες) είναι η συνειδητοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη δίαιτα και την άσκηση, με σκοπό την απώλεια σωματικού βάρους μέσα από μια ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες για τον υπολογισμό των προσλαμβανόμενων θερμίδων από την τροφή του φοιτητικού εστιατορίου του Παν/μιου Ιωαννίνων (http://ecourse.uoi.gr/   μάθημα Πανεπιστημιακός Αθλητισμός και των δαπανώμενων θερμίδων από την άσκηση, προτάσεις για μεταβολή του θερμιδικού ισοζυγίου, καθώς και για στρατηγικές αλλαγής του τρόπου ζωής. Παρέχει δηλαδή ανατροφοδότηση και υποστήριξη. 

Σε αυτή την προσπάθεια Τηλεκπαίδευσης επιχειρείται για πρώτη φορά στον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό στην Ελλάδα να δημιουργηθεί μια θεματολογία με οπτικοποιημένη αθλητική εκπαιδευτική γνώση μέσω εκπαιδευτικών βίντεο καθώς και γνώσεις σχετικά με τις Πρώτες Βοήθειες, την διατροφή, κ.α.