Στο παρακάτω υποστηρικτικό υλικό τηλεσυμβουλευτικής θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό ηλεκτρονικής μάθησης για την επαγγελματική σας ανάπτυξη. Παράλληλα κι ανάλογα με την επιλογή του τηλεσυμβούλου σας, δίνεται η δυνατότητα χρήσης εργαλείων τηλεσυμβουλευτικής ώστε να υποστηρίζεστε από απόσταση στα θέματα της επαγγελματικής ανάπτυξης.

Γράψτε μια παράγραφο η οποία να εξηγεί το περιεχόμενο και τους στόχους του μαθήματος
O χώρος αυτός χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους τηλεσυμβούλους και την επιστημονική ομάδα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, προκειμένου να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να χρησιμοποιούν κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και να αναπτύσσουν υλικό σχετικό με την επαγγελματική ανάπτυξη των φοιτητών.