Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διοργάνωση: Σχολή Επιστημών Αγωγής - Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διοργάνωση: Σχολή Επιστημών Αγωγής - Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Περιφερειακή διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου 3η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ιωαννίνων

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

με τη μέθοδο της μικτής μάθησης, με θέμα:

«Ο πλανήτης 2030 για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με ορίζοντα τη βιώσιμη ανάπτυξη»

Διοργάνωση: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων