Περιγράφονται οι εξαρτησιογόνες ουσίες («Ναρκωτικά»), με έμφαση στις φαρμακολογικές και στις τοξικολογικές τους ιδιότητες. Επίσης, γίνεται αναφορά σε ιστορικούς, κοινωνικούς και νομικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση και την κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ενότητες που διδάσκονται:

 • Αλκαλοειδή του οπίου
 • Κατασταλτικά
 • Ψυχοδιεγερτικά
 • Κάνναβη
 • Καπνός
 • Ψευδαισθησιογόνα

Περιγραφή μαθήματος: Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει αρχικά την εισαγωγή σε θέματα που αφορούν τη Φαρμακοκινητική, τη Φαρμακοδυναμική, την Τοξικότητα, την Ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τη Συνταγογράφηση. Στη συνέχεια αναπτύσσονται τα φάρμακα του περιφερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος, τα ναρκωτικά αναλγητικά και τα κλασικά αντιφλεγμονώδη αναλγητικά φάρμακα. Έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς δράσης των φαρμάκων, τις ιδιότητές τους, τις εφαρμογές τους στην κλινική πράξη (ενδείξεις) και τις ανεπιθύμητες ενέργειες τους. 

Περιεχόμενα μαθήματος: Η Ιατρική Φαρμακολογία I διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο του 3ου έτους σπουδών (E΄ εξάμηνο). Απαιτούνται συνολικά 72 ώρες διδασκαλίας, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • Γενικές αρχές Φαρμακολογίας
 • Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα – Λείες μυϊκές ίνες –Αναλγητικά 
 • Φάρμακα Κ.Ν.Σ, Αναισθητικά

Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το ακόλουθο:

 • Γενικές αρχές (Εισαγωγή, Φαρμακοκινητική, Μεταβολισμός, Φαρμακοδυναμική, Παρενέργειες-Τοξικότητα, Ανάπτυξη νέων φαρμάκων)
 • Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (Χολινεργικά φάρμακα, Αντιχολινεργικά, Φάρμακα νευρομυϊκών συνάψεων, Αδρενεργικά, Αδρενολυτικά)
 • Αυτόχθονα Βιοδραστικά Μόρια (Ισταμίνη-Αντιϊσταμινικά, Σεροτονίνη-Αντισεροτονινεργικά, Κινίνες-Προσταγλανδίνες)
 • Αναλγητικά (Μη ναρκωτικά αναλγητικά –αντιφλεγμονώδη, Ναρκωτικά αναλγητικά)  Φάρμακα ουρικής αρθρίτιδας)
 • Φάρμακα Κ.Ν.Σ. (Αντιψυχωσικά-Αγχολυτικά, Αντικαταθλιπτικά, Κατασταλτικά-Διεγερτικά/ Ουσίες κοινωνικής κατάχρησης, Αντιεπιληπτικά, Φάρμακα και Parkinson/Alzheimer)
 • Αναισθητικά

Επιπλέον πραγματοποιούνται 6  εργαστηριακά/φροντιστηριακά μαθήματα:

 • Φαρμακοκινητική
 • Συνέργεια και Ανταγωνισμός
 • Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα
 • Φλεγμονή-Αναλγητικά Φάρμακα
 • Φάρμακα που επιδρούν στο ΚΝΣ-Αντιψυχωσικά
 • Μυοχάλαση και Γενική Αναισθησία

Περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα «Φαρμακολογία ΙΙ» αναφέρεται στα φάρμακα που έχουν εφαρμογή στην κλινική πράξη, τα οποία διδάσκονται σε ενότητες συστημάτων ή ιατρικών ειδικοτήτων. Εκτός από τον μηχανισμό δράσης, ειδική αναφορά γίνεται στην κλινική αξιοποίηση των φαρμάκων σε συγκεκριμένες ασθένειες (ενδείξεις). Διδάσκεται επίσης η τοξικότητά τους (παρενέργειες, αντενδείξεις, κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα κλπ). 

Περιεχόμενα μαθήματος: Η Ιατρική Φαρμακολογία ΙI διδάσκεται στο εαρινό εξάμηνο του 3ου έτους σπουδών (ΣΤ΄ εξάμηνο). Απαιτούνται συνολικά 63 ώρες διδασκαλίας, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • Καρδιοτονωτικά, Αντιαρρυθμικά, Αντιλιπιδαιμικά, Αντιστηθαγχικά, Αντιπηκτικά, Διουρητικά, Αντιϋπερτασικά
 • Φάρμακα Αναπνευστικού, Πεπτικού και ουροποιογεννητικού συστήματος
 • Αντιαναιμικά, Βιταμίνες, Ορμόνες
 • Χημειοθεραπεία Λοιμώξεων και Νεοπλασμάτων
 • Δηλητηριάσεις, Αντίδοτα

Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το ακόλουθο:

 • Κυκλοφορικό Σύστημα (Καρδιοτονωτικά - Αντιαρρυθμικά, Αντιπηκτικά - Ινωδολυτικά, Αντιστηθαγχικά, Αντιϋπερλιπιδαιμικά, Διουρητικά - Αντιϋπερτασικά, Αντιδιαβητικά)
 • Αναπνευστικό Σύστημα – Πεπτικό Σύστημα (Φάρμακα αναπνευστικού - πεπτικού)
 • Ενδοκρινικό Σύστημα (Ορμόνες υπόφυσης - Θυρεοειδής, Γεννητικές ορμόνες - Βιταμίνες, Παραθυρεοειδείς – Επινεφρίδια)
 • Ουροποιογεννητικό
 • Αναιμίες - Υγρά και Ηλεκτρολύτες
 • Αντιμικροβιακή Χημειοθεραπεία (Αντιβιοτικά - Γενικές Αρχές, Πενικιλλίνες - Κεφαλοσπορίνες, Αμινογλυκοσίδες - Τετρακυκλίνες, Χλωραμφαινικόλη, Μακρολίδες, Φθοριοκινολόνες - Σουλφοναμίδες, Αντιφυματικά - Αντιλεπρικά, Ιοστατικά - AIDS, Αντιπαρασιτικά)
 • Αντικαρκινική Χημειοθεραπεία (Κυτταροτοξικά Αντινεοπλασματικά φάρμακα, και Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα)
 • Αντισηπτικά – Απολυμαντικά (Ανθελμινθικά, Απολυμαντικά)
 • Δηλητηριάσεις – Αντίδοτα

Επιπλέον πραγματοποιούνται 3 φροντιστηριακά μαθήματα:

 • Φάρμακα και Κύηση
 • Τα Φάρμακα στην Επείγουσα Ιατρική
 • Πρακτικά θέματα στη χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων