1. Εισαγωγικές έννοιες στην κλινική χημεία. Το βιολογικό δείγμα. Παράμετροι διακύμανσης
 2. Metabonomics: Ανάλυση του μεταβολικού προφίλ των βιολογικών υγρών
 3. Τεχνικές διερεύνησης διαταραχών του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών. Τεχνικές Lipidomics
 4. Σακχαρώδης Διαβήτης- Νεφρική Νόσος – Έμφραγμα Μυοκαρδίου: Εργαστηριακή διερεύνηση
 5. Κλινικές εφαρμογές μοριακής διαγνωστικής
 6. Προσδιορισμός γλυκόζης στο αίμα με αμπερομετρικό ενζυμικό βιοαισθητήρα
 7. Γενική θεώρηση της φασματοσκοπίας ηλεκτροχημικής εμπέδησης και βασικές αρχές  εμπεδησιομετρικών βιοαισθητήρων 
 8. Κατασκευή απορριπτόμενων ηλεκτροδίων με την τεχνική εκτύπωσης μέσω πλέγματος (screen-printed electrodes)
 9. Κλασικοί και νεώτεροι βιοδείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου Ι
 10. Κλασικοί και νεώτεροι βιοδείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου ΙΙ
 11. Βιοδείκτες οξειδωτικού στρες
 12. Η σημασία των microRNAs ως βιοδείκτες
 13. Καρκινικοί δείκτες
 • Μεταλλοϊόντα στους ζωντανούς οργανισμούς (Πλακατούρας)
 • Λειτουργία Μέταλλο – Πρωτεϊνών (Λουλούδη)
 • Αντικαρκινικά Φάρμακα (Γαρούφης)
 • Χημεία Αλληλεπιδράσεων Μεταλλικών Ιόντων με Νουκλεϊκά Οξέα (Γαρούφης)
 • Σύμπλοκα Μεταλλικών Ιόντων με Πεπτίδια (Μαλανδρίνος). Αλληλεπιδράσεις των Cu(II) και Ni(II) με Πεπτιδικά Μοντέλα Ιστονών (Μαλανδρίνος)
 • Άλλα μεταλλοφάρμακα (Χατζηκακού)
 1. Ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας
 2. Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος
 3. Ρήξη αθηρωματικής πλάκας-Οξέα στεφανιαία σύνδρομα
 4. Παθοφυσιολογία υπέρτασης
 5. Σακχαρώδης διαβήτης
 6. Μεταβολικό σύνδρομο - Παχυσαρκία
 7. Χρόνια Νεφρική Νόσος
 8. Μοριακή και κυτταρική φυσιολογία χρόνιων νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος I
 9. Μοριακή και κυτταρική φυσιολογία χρόνιων νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος ΙΙ
 10. Νευροβιολογία του χρόνιου πόνου
 11. Καρκίνος
 12. Αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα
 13. Κολπική μαρμαρυγή
  • Μεταβολισμός των λιποπρωτεϊνών (1) - Εξωγενής και ενδογενής οδός του μεταβολισμόυ των λιπιδίων
  • Μεταβολισμός των λιποπρωτεϊνών (2) - Ο μεταβολισμός των HDL
  • Πρωτοπαθείς δυσλιπιδαιμίες
  • Oικογενής υπερχοληστερολαιμία
  • Δευτεροπαθείς δυσλιπιδαιμίες
  • Διαβητική δυσλιπιδαιμία
  • Φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών: Στατίνες (ενδείξεις, εντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες & αλληλεπιδράσεις)
  • Πλειοτροπικες δράσεις των στατινών και αθηρωμάτωση
  • Οι στατίνες στην κλινική πράξη. Προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες - Κριτική αξιολόγησης των μελετών
  • Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών (2): EZETIMIBE / ΦΙΜΠΡΑΤΕΣ ‘COLESEVELAM / Ω-3 Λιπαρά οξέα
  • Συνδυασμοί υπολιπιδαιμικών φαρμάκων
  • Νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών.
 1. Εισαγωγή στη Φαρμακολογία – Απορρόφηση – Κατανομή – Απέκκριση
 2. Αρχές Φαρμακοκινητικής – Φαρμακοκινητική Ανάλυση
 3. Κλινικές μελέτες – PK / PD ανάλυση
 4. Ο ρόλος του stress στην ομοιοστασία των λιπιδίων και των ενζυμικών συστημάτων μεταβολισμού φαρμάκων
 5. Υποδοχείς, αγωνιστές, ανταγωνιστές, μερικοί αγωνιστές - Μηχανισμοί ενδοκυττάριας σηματοδότησης και δράση φαρμάκων
 6. Προκλινική Αξιολόγηση νέων φαρμάκων – Μεταφραστικές μελέτες – Κλινική Αξιολόγηση νέων φαρμάκων
 7. Από του στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά - μηχανισμοί δράσης - κλινική αποτελεσματικότητα
 8. Ενέσιμα αντιπηκτικά φάρμακα
 9. Μοριακή φαρμακολογία των αιμοπεταλιακών υποδοχέων. Ανταγωνιστές των αιμοπεταλιακών υποδοχέων. Υποκείμενοι μοριακοί μηχανισμοί και κλινική σημασία.
 10. Πλειοτροπικές δράσεις των αντιαιμοπεταλιακών και νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων
 11. Κλασικά και νεώτερα υπολιπιδαιμικά φάρμακα-μοριακοί μηχανισμοί δράσης.
 12. Κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων-μοριακοί μηχανισμοί δράσης
 13. Κλασικά και νεώτερα αντιδιαβητικά φάρμακα: Μοριακοί μηχανισμοί-Κλινική αποτελεσματικότητα
 14. Νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην παχυσαρκία.

Στο μάθημα θα γίνει ενδελεχής και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των μεταβολικών νοσημάτων. Τα μαθήματα θα επικεντρωθούν στην παθοφυσιολογία των νοσημάτων, την κλινική εικόνα και τη θεραπευτική αντιμετώπιση.

 • Χημοχώρος και βιολογικά προσανατολισμένος χώρος- η θέση των φυσικών  προϊόντων
 • Βιοσύνθεση φυσικών προϊόντων
 • Τα φυσικά προϊόντα ως πηγή φαρμάκων
 • Εκχύλιση, απομόνωση, ταυτοποίηση φυσικών προϊόντων από πολύπλοκα μείγματα
 • Φασματοσκοπικές μέθοδοι για την ταχύτατη αξιολόγηση βιομετατροπής φυσικών προϊόντων
 • Βιοφυσικές μέθοδοι για την βιολογική αξιολόγηση φυσικών προϊόντων
 • Βιοκαταλυτικές διεργασίες για την παραγωγή βιοδραστικών προϊόντων και θεραπευτικών μορίων
 • Ένζυμα και νανοβιοκαταλυτικά συστήματα ως θεραπευτικά εργαλεία
 • Αρχές της Μεταβολικής Μηχανικής για την παραγωγή βιοδραστικών προϊόντων και θεραπευτικών μορίων
 • Παραγωγή Βιοδραστικών ουσιών από καλλιέργειες μικροφυκών (Κατηγορίες βιοδραστικών ενώσεων από μικροφύκη, είδη μικροφυκών κατάλληλα για παραγωγή βιοδραστικών ενώσεων, μεταβολικά μονοπάτια, παραγωγή σε βιοαντιδραστήρες)
 • Παραγωγή Βιοδραστικών ουσιών από καλλιέργειες μύκητων (Κατηγορίες βιοδραστικών ενώσεων από μύκητες, είδη μυκήτων κατάλληλων για παραγωγή βιοδραστικών ενώσεων, μεταβολικά μονοπάτια, παραγωγή σε βιοαντιδραστήρες)
 • Βιοδραστικά συστατικά λειτουργικών τροφίμων, φυσικών και εμπλουτισμένων:
 • ανόργανα, βιταμίνες, φαινολικές ενώσεις, πεπτίδια, λιπαρά οξέα, καροτενοειδή, στερόλες και στανόλες, φυτοοιστρογόνα, διαιτητικές ίνες και πρεβιοτικά, προβιοτικά βακτήρια, μικροοργανισμοί με αντιοξειδωτική δράση, αντιοξειδωτικά ένζυμα.
 • ΘερανωστικάΥβριδικάΥλικά (-Functional silica-based nanocomposite materials for theranostic applications- i.e. diagnostics: fluorescent probes, cobalamin-SiO2, spin traps-SiO2. therapeutics: anticancer- antioxidant-nanoparticles, PEG coated nanoparticles.