Το μάθημα αυτό αποτελεί πρότυπο για την ανάπτυξη μαθημάτων προδιαγραφών Α+ στα πλαίσια του έργου "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων". Σε αυτό θα βρείτε υποδείγματα για: (α) τη δημιουργία ενοτήτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων (β) την δημιουργία διαφανειών και βίντεο και το συγχρονισμό τους και (γ) τη δημιουργία ερωτηματολογίων. Επίσης θα βρείτε μια εισαγωγή στη χρήση του λογισμικού Moodle στο οποίο βασίζεται το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.