- Βιομηχανικές μονάδες τροφίμων

- Συντήρηση τροφίμων

- Υγιεινή εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων

- Μικροβιολογία Τροφίμων

- Αλλοίωση τροφίμων

- Διάθεση αποβλήτων βιομηχανικών τροφίμων

- Συσκευασία τροφίμων