1η και 2η θεματική ενότητα:

Α. Τεχνολογία Ζυμώσεων

1. Ιστορικοί σταθμοί της Βιοτεχνολογίας

2. Αλκοολική ζύμωση-Παραγωγή πόσιμης και ενεργειακής αιθανόλης

3. Ζύμες οινοπνευματοποιίας (Ζύμη Saccharomyces cerevisiae –μορφολογία και κυτταρολογία του μύκητα)

4. Παράγοντες που επηρεάζουν την αλκοολική ζύμωση (θερμοκρασία, θρεπτικά υλικά, σύσταση της ζύμης, αναστολείς της ζύμης)

5. Παραγωγή οινοπνεύματος από αμυλούχες και κυτταρινούχες πρώτες ύλες

6. Βιομηχανική παραγωγή οινοπνεύματος στην Ελλάδα

7. Πρώτες ύλες παραγωγής οινοπνεύματος (σταφίδα, ξερά σύκα, μελάσσα)

8. Τεχνολογία παραγωγής Οινοπνεύματος (βιομηχανική παραγωγή οινοπνεύματος από σταφίδα, βιομηχανική παραγωγή οινοπνεύματος από ξερά σύκα, βιομηχανική παραγωγή οινοπνεύματος από μελάσσα, βιομηχανική παραγωγή οινοπνεύματος από πατάτες και δημητριακά, βιομηχανική παραγωγή ζύμης αρτοποιίας, βιομηχανική παραγωγή κτηνοτροφικής ζύμης και ζυμών διατροφής )

9. Άλλοι αιθανολοπαραγωγοί μύκητες και βακτήρια-νέες προοπτικές στις βιομηχανικές αλκοολικές ζυμώσεις

10. Μεταβολοκές πορείες μετατροπής γλυκόζης σε αιθανόλη

11. Πρόσληψη και συσσώρευση μετάλλων από τις ζύμες

12. Επίδραση Ιχνοστοιχείων στην αλκοολική ζύμωση

13. Διεργασίες καλλιέργειας βιομηχανικών μικροοργανισμών

14. Λευκή οινοποίηση

15. Οινοποίηση για παραγωγή ροζέ κρασιών

16. Ερυθρή οινοποίηση

 

Β. Αλκοολούχα αποστάγματα

1. Ιστορική αναδρομή

2. Κατάταξη αλκοολούχων αποσταγμάτων

3. Παραγωγή αποσταγμάτων στεμφύλων

4. Πρώτες ύλες (παραγωγή των στεμφύλων, κατηγορίες στεμφύλων, σύσταση στεμφύλων, αποθήκευση και αλκοολική ζύμωση των στεμφύλων0

5. Απόσταξη (διαδικασία απόσταξης, τεχνικές απόσταξης, συστήματα απόσταξης, αραίωση για διόρθωση του αλκοολικού τίτλου)

6. Ωρίμανση-παλαίωση αποστάγματος

7. Συσκευασία αποσταγμάτων

3η και 4η θεματική ενότητα:

Α) Τεχνολογία αλιευμάτων

1) Ταξινόμηση

 αλιευμάτων

2) Κατηγορίες ιχθυρών

3) Χημική σύσταση και θρεπτική αξία  των αλιευμάτων

4) Αίτια αλλοίωσης των αλιευμάτων

5) Οργανοληπτικές μέθοδοι αξιολόγησης των αλιευμάτων

6) Μέθοδοι προσδιορισμού της υγιεινής κατάστασης των αλιευμάτων

7) Μικροβιολογικές και χημικές μέθοδοι

8) Συντήρηση των αλιευμάτων (Ψύξη, κατάψυξη, κονσερβοποίηση)

Β) Μελέτη  ισόθερμων προσρόφησης  του νερού  σε  τρόφιμα

1) Ενεργότητα του νερού στα τρόφιμα.

2) Προσρόφηση του νερού στα τρόφιμα (Φυσική προσρόφηση, Χημική προσρόφηση).

3)  Μελέτη της ισόθερμης προσρόφησης ενός τροφίμου

4) Μέθοδοι προσδιορισμού των ισοθέρμων προσρόφησης του νερού.

5) Μοντέλα ισοθέρμων προσρόφησης

6) Προσδιορισμός αναγκών

 συσκευασίας-εμπορικής διάρκειας ζωής ενός προϊόντος.

7) Κινητική μελέτη της προσρόφησης του νερού.

8) Λυοφιλίωση.

5η θεματική ενότητα:

Τεχνολογία Εμποδίων

Ακτινοβόληση Τροφίμων

Συσκευασία Τροφίμων

Υψηλή Υδροστατική Πίεση

“Φυσικά” Μέσα Συντήρησης

Οζονισμός

Βιοσυντήρηση