1. Εισαγωγή. Στοιχεία θερμοδυναμικής-χημικής κινητικής
  2. Ατομική και Μοριακή Δομή
  3. Εισαγωγή στην Χημεία ενώσεων ένταξης
  4. Διαλύματα-Διαλυτότητα
  5. Διαλύτες, οξέα-βάσεις
  6. Ηλεκτροχημεία
  7. Χημεία επιλεγμένων ανιόντων
  8. Εισαγωγή στους μηχανισμούς ανόργανων αντιδράσεων. Θερμοδυναμική-κινητική σταθερότητα-αστάθεια.