Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Σχετικιστική Κβαντική Θεωρία Πεδίου (Relativistic Quantum Field Theory). Το μάθημα είναι απαραίτητο για όσους ακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές στην Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων. Ως ενδεικτική βιβλιογραφία σημειώνεται το βιβλίο "Quantum Field Theory", Marc Srednicki, http://www.physics.ucsb.edu/~mark/qft.html