Στο πρώτο εξάμηνο διδάσκεται ορολογία ζωγραφικής και σχεδίου, συγκεκριμένα τα στεγνά και υγρά μέσα σχεδίασης, η ακουαρέλλα, η τέμπερα και η ελαιογραφία.