Η σημασία των επικοινωνιακών δεξιοτήτων και της μη λεκτικής επικοινωνίας. Η θεωρία της προσωποκεντρικής προσέγγισης και οι αρχές της προσωποκεντρικής ιατρικής. Τεχνικές διεξαγωγής προσωποκεντρικής συνέντευξης και λήψης ιστορικού. Ενσυναίσθηση κατά την προσωποκεντρική προσέγγιση. Ενσυναίσθηση στην κλινική πράξη. Θεωρία του πένθους και τεχνικές μεταφοράς άσχημων νέων με ενσυναίσθηση.