Το μάθημα επικεντρώνεται στα αρχαιολογικά και, σε μικρότερο βαθμό, ανθρωπολογικά δεδομένα και προβλήματα που αφορούν στην εξέλιξη των ανθρωπιδών, από 6-7 εκατομμύρια χρόνια πριν σήμερα μέχρι την εμφάνιση και εξάπλωση του Homo sapiens τις τελευταίες 200.000 χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά στην περίοδο από την εμφάνιση των πρώτων λίθινων εργαλείων στην Αφρική, περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια πριν σήμερα, μέχρι την αρχή της Ανώτερης Παλαιολιθικής, 45 χιλιάδες χρόνια πριν σήμερα.