Μάθημα κορμού του Τμήματος Πληροφορικής που ασχολείται με τις αρχές, θεμελιώσεις, αλγόριθμους και συστήματα για την δημιουργία γραφικών στον υπολογιστή