Ολιστική Παιδαγωγική και Μάθηση: Εννοιολογική οριοθέτηση και διαδικασίες μάθησης, σχέσεις και διαφοροποιήσεις. Βασικές αρχές. Θεωρητική διαπραγμάτευση του τομέα οργάνωσης και σχεδιασμού της διδακτικής πράξης.

Σύγχρονες μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας. 

Η μέθοδος Project. Η μέθοδος Project στην προσχολική αγωγή.

Αναλυτικά Προγράμματα και Διαφοροποιημένη Μάθηση

Η παιδαγωγική εργασία σε σχέση με τις βιωματικές καταστάσεις.

Η παιδαγωγική εργασία στο νηπιαγωγείο με παρουσίαση ζητημάτων και αξιοποίηση του περιβάλλοντος της τάξης.

Η αυθεντική αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο μέσα από τον ορισμό, τη διαδικασία, το ΓΙΑΤΙ αξιολογούμε τα μικρά παιδιά, αλλά και το ΤΙ είναι σωστή αξιολόγηση.

Ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση στην πράξη. Η αξιολόγηση στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, ΤΙ μπορεί και πρέπει να αξιολογείται, ΠΟΤΕ αξιολογούμε. Επίσης, παρουσιάζεται η συστηματικότητα της συγκέντρωσης πληροφοριών για τα παιδιά, η εξέταση των πληροφοριών αυτών και η αξιοποίησή τους.

-Τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013,2013-2014  καθώς και την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 η φιλοσοφία του μαθήματος και τα αντίστοιχα εργαστηριακά μαθήματα διαχειρίζονται με την προσέγγιση της «Μάθησης μέσω Σχεδιασμού»

http://neamathisi.com/learning-by-design με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σχεδιασμού & κοινωνικής δικτύωσης (http://cglearner.com/).

-Τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013,2013-2014 καθώς και την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 σε συνεργασία με ομάδες φοιτητών και νηπιαγωγών της πόλης των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής για τέσσερις εβδομάδες εφαρμόζουμε το μοντέλο «Δασικό Νηπιαγωγείο».Στο πλαίσιο του μαθήματος μέσα από ομάδες εργασίας προετοιμάζουμε τους φοιτητές που θα ήθελαν να εφαρμόσουν την προσέγγιση στο πλαίσιο της υποχρεωτικής Πρακτικής τους Άσκησης.