Το μάθημα περιλαμβάνει την εξέταση δύο θεμάτων που διαδραμάτισαν ιδιαίτερο ρόλο στη σύνθεση της Αινειάδας και αποτελούν κλειδί για την ερμηνεία και το μήνυμα του έπους. Συγκεκριμένα εξετάζουμε α) τα ιστορικά χωρία, τις λεγόμενες ιστορικές “σφήνες” της Αινειάδας και β) την ερωτική ιστορία Διδώς-Αινεία.

Με γνώμονα αυτά τα δύο θέματα επιλέχθηκαν οι παρακάτω ενότητες από τα συγκεκριμένα βιβλία της Αινειάδας.