• Μεταβολισμός των λιποπρωτεϊνών (1) - Εξωγενής και ενδογενής οδός του μεταβολισμόυ των λιπιδίων
 • Μεταβολισμός των λιποπρωτεϊνών (2) - Ο μεταβολισμός των HDL
 • Πρωτοπαθείς δυσλιπιδαιμίες
 • Oικογενής υπερχοληστερολαιμία
 • Δευτεροπαθείς δυσλιπιδαιμίες
 • Διαβητική δυσλιπιδαιμία
 • Φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών: Στατίνες (ενδείξεις, εντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες & αλληλεπιδράσεις)
 • Πλειοτροπικες δράσεις των στατινών και αθηρωμάτωση
 • Οι στατίνες στην κλινική πράξη. Προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες - Κριτική αξιολόγησης των μελετών
 • Άλλα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών (2): EZETIMIBE / ΦΙΜΠΡΑΤΕΣ ‘COLESEVELAM / Ω-3 Λιπαρά οξέα
 • Συνδυασμοί υπολιπιδαιμικών φαρμάκων
 • Νέα φάρμακα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών.