• ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ
  • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α’: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β’ ΤΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  • ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ