Τα μαθήματα περιλαμβάνουν πρακτική, θεωρία και υλοποίηση εργασιών που συνοδεύεται από σχετική θεωρητική έρευνα.

Οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν ένα βίντεο με ελεύθερο θέμα (η διάρκεια του ως μέρος του έργου επιλέγεται από τους φοιτητές), που εστιάζει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων του μέσου και σε ζητήματα άρθρωσης και σύνταξης της οπτικοακουστικής γλώσσας, σύμφωνα με τις προσωπικές καλλιτεχνικές αναζητήσεις των φοιτητών. Υπάρχει παρακολούθηση και συνεργασία στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών προτάσεων των φοιτητών, ζητείται ένα συνοδευτικό κείμενο περιγραφής του έργου. Εναλλακτικά οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το θέμα Καθρέφτες-Αντικατοπτρισμοί, το οποίο διαπραγματεύεται ζητήματα σχετικά με δίπολα – αντανακλάσεις,  αναπαράσταση αναμνήσεων, μεταμορφώσεις, ζητήματα μνήμης κλπ.

 Ζητείται ακόμα σε συνεργασία με το μάθημα των Εγκαταστάσεων ΙΙ μία Βιντεοεγκατάσταση σε χώρο του τμήματος, η οποία παρουσιάζεται στους διδάσκοντες και των δύο μαθημάτων. Οι συζητήσεις αναφορικά με την εξέλιξη των φάσεων και με την κριτική του παραγόμενου έργου γίνεται παρουσία όλων των φοιτητών.