1. Εισαγωγή στο μάθημα της Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων
 2.  Μικροβιολογία υδάτων I
 3.  Μικροβιολογία Υδάτων ΙΙ
 4.  Μύκητες - Μυκοτοξίνες και Τρόφιμα
 5. Παράσιτα και τρόφιμα
 6. Τροφιμογενείς ζωονόσοι
 7. Prions και ασφάλεια τροφίμων
 8. Κατάλοιπα στα τρόφιμα και συντηρητικά τροφίμων
 9. Ακτινοβόληση και Ραδιομόλυνση των τροφίμων
 10.  Μικροβιολογικά Κριτήρια Τροφίμων
 11.  Μικροοργανισμοί που ελέγχονται ανά είδος τροφίμου
 12.  Θαλασσινά τρόφιμα και βιοτοξίνες
 13.  Πώς γράφουμε επιστημονικές εργασίες και πως μιλάμε σε ακροατήριο.