1. Σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων με την υποστήριξη των ΤΠΕ.
  2.  Ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων με την υποστήριξη των ΤΠΕ
  3. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων με την υποστήριξη των ΤΠΕ
  4. Ιστοεξερεύνηση
  5. Πλαίσιο αξιολόγησης ιστοεξερεύνησης
  6. Εννοιολογική χαρτογράφηση
  7. Πλαίσιο αξιολόγησης εννοιολογικής χαρτογράφησης
  8. Εμπλουτισμένα εγχειρίδια και ποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων