1. Μαθησιακά αντικείμενα στη διδασκαλία της Φυσικής.
  2. Γνωστική ταξινομία Bloom
  3. Δειγματικές δραστηριότητες
  4. Δραστηριότητα: Ενέργεια Ε' Δημοτικού
  5. Δραστηριότητα: Θερμότητα Ε' Δημοτικού
  6. Δραστηριότητα: Ηλεκτρισμός Ε' Δημοτικού
  7. Δραστηριότητα: Σχεδίαση μαθησιακού αντικειμένου και διδακτικής παρέμβασης
  8. Σχεδίαση εκπαιδευτικού σεναρίου
  9. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού σεναρίου.