1. Οι ΤΠΕ ως γνωστικά εργαλεία
  2. Εργαλεία κατασκευής γνώσης
  3. Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα
  4. Εργαλεία αναζήτησης πληροφορίας
  5. Εννοιολογική χαρτογράφηση
  6. Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων
  7. Προτάσεις μαθησιακών δραστηριοτήτων