1. Εισαγωγή στην επιμέλεια εκθέσεων
  2. Εκθέτοντας την τέχνη
  3. Σχεδιάζοντας μια έκθεση Ι
  4. Σχεδιάζοντας μια έκθεση ΙΙ
  5. Αξιολόγηση μουσείων και εκθέσεων.
  6. Τάσεις της επιμέλειας Ι: σύγχρονες εικαστικές εκθέσεις σε μουσεία αφιερωμένα στο παρελθόν
  7. Τάσεις της επιμέλειας ΙΙ: Σύγχρονες εικαστικές εκθέσεις και ιστορικισμός, ο καλλιτέχνης ως επιμελητής
  8. Τάσεις της επιμέλειας ΙΙΙ: Δίνοντας φωνή σε εκθέματα και κοινωνικά υποκείμενα.