Επιδημιολογία & ταξινόμηση Λευχαιμιών κατά το σύστημα WHO. Κλινική εικόνα & μοριακοί μηχανισμοί λευχαιμογένεσης. Ενημέρωση και παρακολούθηση ασθενούς. Διάγνωση Λευχαιμίας/το λευχαιμικό κύτταρο: μορφολογικά στοιχεία περιφερικού αίματος και μυελού. Αλλογενής Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών κυττάρων: βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία. Θεραπευτική προσέγγιση και επιλογές. Εφαρμοζόμενες κυτταρογενετικές και μοριακές αναλύσεις: καρυτότυπος, qPCR, ελάχιστη υπολειπόμενη νόσος. Videos τεχνικών ορθής φλεβοκέντησης, ΟΜΒ και μυελικής αναρρόφησης και τοποθέτησης κεντρικής φλεβικής γραμμής. Κλινική και μεταφραστική έρευνα, διεθνή ερευνητικά δίκτυα. Επίδειξη κυτταρομετρίας ροής σε δείγματα οξείας μυελοειδούς λευχαιμίας: σε ομάδες 3 φοιτητών. Επίδειξη διαδικασίας biobanking δειγμάτων ασθενών, PCR χιμαιρικού μεταγράφου PML/RARA: σε ομάδες 3 φοιτητών. Επίδειξη μελέτης μυελογράμματος. Εκπαιδευτική επίδειξη μικροσκόπησης: 8-10 επιχρίσματα ΟΜΛ & ΧΜΛ. Παρακολούθηση διαγνωστικού και θεραπευτικού κλινικού χειρισμού ασθενών με οξεία λευχαιμία. Συμμετοχή σε διενέργεια οστεομυελικής βιοψίας και μυελικής αναρρόφησης. Συμμετοχή σε προετοιμασία και χορήγηση κυτταροτοξικής χημειοθεραπείας και υπομεθυλιωτικής θεραπείας.