Ο φοιτητής καλείται να παρουσιάσει εικαστικό έργο, με ελεύθερη χρήση μέσων και συνδυασμό διαφόρων μεθόδων χαρακτικής. Ξυλογραφία με βαθυτυπία . Λινόλεουμ. Χαρακτική με κολαγραφία, Χαρακτική - chine colle. Χαρακτική σε συνδυασμό με ζωγραφική. Χαρακτική με φωτογραφία. Χαρακτική - μέθοδος embossed. Φωτομεταφορές με διάφορες μεθόδους. Τεχνική carborundum σε συνδυασμό με βελονογραφία.