Κατά την διάρκεια του μαθήματος αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν στην νεοελληνική αρχιτεκτονική.