1. Αναδρομή στην Ελληνιστική εποχή και στην  ύστερη αρχαιότητα: Ίδρυση της Στωικής, Επικούρειας και Νεοπλατωνικής Σχολής.
  1. Μετάβαση από τον Από τον Μάρκο Αυρήλιο στον Επίκητο κατά τον Pierre Hadot.
  2. Η φιλοσοφία ως ''αίρεσις βίου'' : Πώς οι φιλόσοφοι μαθαίνουν να ζουν, να διαλέγονται και να πεθαίνουν
  3. Επικτήτου, Εγχειρίδιον.