1. Εισαγωγή στην τέχνη της Αναγέννησης και του Μανιερισμού

2. Η τέχνη της Πρωτοαναγέννησης στην Ιταλία

3. Η τέχνη της Πρώιμης Αναγέννησης στην Ιταλία

4. Η τέχνη της Κλασικής ή ‘Ωριμης Αναγέννησης στην Ιταλία: Λεονάρντο Ντα Βίντσι, Μιχαήλ Άγγελος και Ραφαήλ

5. Η τέχνη της Κλασικής ή ‘Ωριμης Αναγέννησης στην Ιταλία: Η Βενετσιάνικη Σχολή

6. Η τέχνης της Αναγέννησης στις Βόρειες Χώρες

7. Η τέχνη του Μανιερισμού στην Ιταλία και την υπόλοιπη Ευρώπη