Μεταλλοϊόντα στους ζωντανούς οργανισμούς (Πλακατούρας)

Λειτουργία Μέταλλο – Πρωτεϊνών (Λουλούδη)

Αντικαρκινικά Φάρμακα (Γαρούφης)

Χημεία Αλληλεπιδράσεων Μεταλλικών Ιόντων με Νουκλεϊκά Οξέα (Γαρούφης)

Σύμπλοκα Μεταλλικών Ιόντων με Πεπτίδια (Μαλανδρίνος). Αλληλεπιδράσεις των Cu(II) και Ni(II) με Πεπτιδικά Μοντέλα Ιστονών (Μαλανδρίνος)

Άλλα μεταλλοφάρμακα (Χατζηκακού)