1. Εισαγωγικές έννοιες στην κλινική χημεία. Το βιολογικό δείγμα. Παράμετροι διακύμανσης
 2. Metabonomics: Ανάλυση του μεταβολικού προφίλ των βιολογικών υγρών
 3. Τεχνικές διερεύνησης διαταραχών του μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών. Τεχνικές Lipidomics
 4. Σακχαρώδης Διαβήτης- Νεφρική Νόσος – Έμφραγμα Μυοκαρδίου: Εργαστηριακή διερεύνηση
 5. Κλινικές εφαρμογές μοριακής διαγνωστικής
 6. Προσδιορισμός γλυκόζης στο αίμα με αμπερομετρικό ενζυμικό βιοαισθητήρα
 7. Γενική θεώρηση της φασματοσκοπίας ηλεκτροχημικής εμπέδησης και βασικές αρχές  εμπεδησιομετρικών βιοαισθητήρων 
 8. Κατασκευή απορριπτόμενων ηλεκτροδίων με την τεχνική εκτύπωσης μέσω πλέγματος (screen-printed electrodes)
 9. Κλασικοί και νεώτεροι βιοδείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου Ι
 10. Κλασικοί και νεώτεροι βιοδείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου ΙΙ
 11. Βιοδείκτες οξειδωτικού στρες
 12. Η σημασία των microRNAs ως βιοδείκτες
 13. Καρκινικοί δείκτες