1. Ο όρος «γενιά»: ορισμός, ιστορική αναδρομή. Περιοδολόγηση της μεταπολεμικής ποίησης (πρώτη – δεύτερη – τρίτη μεταπολεμική γενιά: κριτήρια ένταξης)

2. Δεύτερη μεταπολεμική γενιά: θέματα και χαρακτηριστικά

3. Ποιητική του πένθους στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά: θεματικά μοτίβα

4. Ποιητική του πένθους στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά: εκφραστικοί τρόποι (ειρωνεία, μεταφορά, μετωνυμία)

5. Ανθολόγηση εκπροσώπων της δεύτερης μεταπολεμικής γενιάς: α) «κοινωνικοί» ποιητές: Βύρων Λεοντάρης

6. Πρόδρομος Μάρκογλου

7. Σπύρος Τσακνιάς

8. β) «υπαρξιακοί» ποιητές: Κική Δημουλά 

9. Ντίνος Χριστιανόπουλος

10. Νίκος-Αλέξης Ασλάνογλου

11. γ) ποιητές του «ευπαθούς ψυχισμού»: Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ 

12. Ζέφη Δαράκη

13. Γιολάντα Πέγκλη