1. Ρομαντισμός και Ακαδημαϊκός Κλασικισμός (Romantics Delacroix Ingres Revolution Academy)

2. Η Φυσιοκρατία στην Αγγλία και Ευρωπαϊκός Νατουραλισμός (Turner, Constable)

3. Γαλλικός Ρεαλισμός (Courbet French Realism)

4. Γαλλικός Κοινωνικός Ρεαλισμός (French Social Realism)

5. Κοινωνικός Ρεαλισμός, Προ-ραφαηλιτισμός, Arts and Crafts

6. Μανέτ, Ιμπρεσιονισμός (Manet, Impressionism)

7. Δημοσίευση Ιμπρεσιονισμού, Νεοιμπρεσιονισμός (Post Impressionism, Neo-impressionism)

8. Σεζάν, Βαν Γκόγκ, Πρώιμος Εξπρεσιονισμός, (Cezanne, Van Gogh Early Expressionism)

9. Συμβολισμός (Symbolism)