• Περί εμψυχώσεως (animation)
  • Περί (ζώων) κινήσεως
  • «Mainstream animation»: «επτάλεπτες ταινίες» & έργα μεγάλου μήκους
  • Animatrix Mundi: τo κινούμενο σχέδιο τω δημιουργών και των «πειραματιστών»