Μάθημα υποχρεωτικό, 3ου εξαμήνου, συνέχεια της Βιοχημείας Ι του 2ου εξαμήνου. Μεταβολισμός, βασικές θεωρήσεις του μεταβολισμού, αρχές ορμονικής ρύθμισης, μεταγωγή σήματος, γλυκόλυση-γλυκονεογένεση, δρόμος φωσφορικών πεντοζών, κύκλος του κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, μεταβολισμός του γλυκογόνου, μεταβολισμός λιπαρών οξέων, αποικοδόμηση πρωτεϊνών και αμινοξέων, βιοσύνθεση λιπιδίων, βιοσύνθεση αμινοξέων, μεταβολισμός νουκλεοτιδίων, ολοκλήρωση του μεταβολισμού.