Εισαγωγή στην Εξελικτική Βιολογία, με έμφαση στη γενετική και γονιδιωματική βάση της θεωρίας της Εξέλιξης και την εφαρμογή της στις βιοϊατρικές επιστήμες. Περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: (1) Εξελικτική θεώρηση, (2) Μοριακή εξέλιξη και γονιδιώματα, (3) Θέματα λειτουργικής και εξελικτικής γονιδιωματικής (μεταθετά στοιχεία, επιγενετική, ριβοδιακόπτες και ριβοένζυμα, μιτοχόνδρια, πειραματική εξέλιξη)