Αντικείμενο του μαθήματος: Η κατανόηση της προσέγγισης του ασθενούς, της επικοινωνίας με το περιβάλλον του, η ανάπτυξη γνώσης και δεξιοτήτων ως προς την ιατρική ορολογία, τους απλούς ιατρικούς χειρισμούς/ πρώτες βοήθειες, η κατανόηση και προσέγγιση των απλών εργαστηριακών εξετάσεων με στόχο την επίλυση του προβλήματος υγείας του ασθενούς.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Η απόκτηση γνώσης – άνεσης στην προσέγγιση του ασθενή. Η τεχνική λήψης του ιατρικού ιστορικού και της εκτίμησης των βασικών ζωτικών σημείων (Αρτηριακή πίεση, Σφύξεις, Συχνότητα αναπνοών, Ηλεκτροκαρδιογράφημα κτλ). Η κατανόηση των πλέον απαραίτητων εργαστηριακών και άλλων παρακλινικών εξετάσεων, η περιγραφή των συνήθων ιατρικών πράξεων και των πρώτων βοηθειών σε επείγουσες καταστάσεις.

 Στο τέλος της εκπαιδευτικής ενότητας ο φοιτητής πρέπει: Να είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να κατανοήσει τη διαδικασία λήψης πληροφοριών που χρειάζονται για την καταγραφή του ιατρικού ιστορικού. Να μπορεί να καταγράψει οργανωμένα το ιστορικό του ασθενούς με βάση προτεινόμενο πρότυπο. Να μπορεί να καταγράψει ιεραρχημένη λίστα ιατρικών προβλημάτων με βάση το ιστορικό. Να εξασκηθεί σε επικοινωνιακές τεχνικές/συμπεριφορές σε σχέση με τη λήψη ιστορικού, παρουσίαση ιστορικού, ενημέρωση περιβάλλοντος, εχεμύθεια κλπ.

Διδάσκονται πρακτικές δεξιότητες όπως η παροχή πρώτων βοηθειών, η ασφαλής προσέγγιση του ασθενή, ο περιορισμός μετάδοσης λοιμώξεων, η καταγραφή των ζωτικών σημείων (αρτηριακή πίεση, σφύξεις, συχνότητα και τύπος αναπνοής, ηλεκτροκαρδιογράφημα κτλ). Περιγράφονται συνήθεις ιατρικές πράξεις όπως η φλεβοκέντηση, οι ενδομυϊκές και υποδόριες ενέσεις, η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα, ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστης, η περιποίηση και η συρραφή τραύματος, η αποστείρωση, η χορήγηση υγρών.

Επιπρόσθετα γίνεται προσέγγιση και ερμηνεία στις απλές παρακλινικές εξετάσεις  όπως stick σακχάρου, stick ούρων, γενική αίματος, αέρια αίματος κλπ.

Μορφή και εκβάσεις διδασκαλίας: 


Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

42/3 ώρες εβδομαδιαίως

Αυτοτελής Μελέτη

36

Σύνολο Μαθήματος 

(ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

78


Εξάμηνο εκπαίδευσης: 4°

ECTS: 3

Διδάσκοντες: η κυρία Κοσμίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας, η κυρία Τσιάρα Σ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας, ο κύριος Λυμπερόπουλος Ε. Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, ο κύριος Τσιμιχόδημος Α. Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, ο κύριος Κατσούρας Χ. Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, ο κύριος Κατσάνος Κ. Αναπληρωτής Καθηγητής Γαστρεντερολογίας,  η κυρία Τατσιώνη Α. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής, ο κύριος Κωνσταντινίδης Α. Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας, η κυρία Ντουνούση Ε. Επίκουρη Καθηγήτρια Νεφρολογίας, η κυρία Χατζημιχαήλ Ε. Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας, ο κύριος Συμινελάκης Σ. Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής, ο κύριος Γκλαντζούνης Γ. Καθηγητής Χειρουργικής, η κυρία Μπαλή Χ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χειρουργικής, ο κύριος Βλάχος Κ. Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Ο Κύριος Α. Πάκος Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής,  ο κύριος Τζίμας Π. Αναπληρωτής Καθηγητής Αναισθησιολογίας, ο κύριος Παπαθανάκος Γ. Επίκουρος Καθηγητής Εντατικολογίας.