Είναι το πρώτο μέρος του μαθήματος "Μικροεπεξεργαστές-Μικροελεγκτές" που διδάσκεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες του Τμήματος Φυσικής. Στο μάθημα αυτό γίνεται μία θεωρητική εισαγωγή στην αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών και μικροελεγκτών. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στην αναλυτική παρουσίαση ενός μικροελεγκτή (8051 της Atemel). To μάθημα στο δεύτερο μέρος έχει πρακτική σε αναπτυξιακά με λειτουργία και προγραμματισμό μικροελεγκτών (διδάσκεται από τον κ. Φουντά)