Αντικείμενο του μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας της Ιατρικής είναι να μεταδώσει τη γνώση της πορείας της Ιατρικής δια μέσου των αιώνων και να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στους αγώνες που έγιναν για την τεκμηρίωση της επιστημονικής αλήθειας ενάντια στις λανθασμένες δοξασίες, τις επισφαλείς θεωρίες και τις πλάνες του παρελθόντος (κάτι που παρά την τεράστια πρόοδο της ιατρικής συνεχίζει να ισχύει και σήμερα). Καθημερινά βιώνουμε την πρόοδο της Ιατρικής που προέρχεται από τη δημιουργία νέων γνώσεων αλλά και από συνεχείς βελτιώσεις ή διορθώσεις ισχυουσών θεωριών και θεραπειών. Πολλές αλήθειες του σήμερα, θα θεωρούνται αύριο πλάνες. Έτσι, χρειάζεται καθημερινός αγώνας για την ανεύρεση της πραγματικής αλήθειας. Και εδώ: Η Ιστορία βοηθά τον φοιτητή να μπορεί να ξεχωρίσει το αληθές από το λάθος (Sir William Osler).

Οι μεγάλοι ιατροί του παρελθόντος έδειξαν με το γνωστικό και ηθικό τους ανάστημα το πώς μπορεί να παραχθεί νέα γνώση έστω και αν στηρίζεται ακόμα σε λανθασμένα υπόβαθρα. Διότι όπως λέει ο Μέγας Ιπποκράτης: Η Ιατρική υπάρχει από αμνημονεύτων χρόνων και πάρα πολλά από αυτά που έχουν βρεθεί είναι σωστά. Με τον καιρό θα ευρεθούν πάρα πολλά νέα και με την πάροδο του χρόνου θα ανακαλυφθούν και τα υπόλοιπα, αλλά μόνο από εκείνους τους ικανούς που στηριζόμενοι πάνω σε όσα έχουν βρεθεί μπορούν να ξεχωρίζουν τι μπορεί να βελτιωθεί. Αυτός λοιπόν είναι και ο στόχος του μαθήματος της Ιστορίας της Ιατρικής: να δημιουργήσει άτομα ικανά που να μπορούν να ξεχωρίσουν αυτό που μπορεί να βελτιωθεί και βρίσκεται ακόμα ανάμεσα στο μεγάλο σωρό των σημερινών θεωριών.

Συγχρόνως έχει σκοπό να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει ότι η Ιατρική δεν είναι εμπόρευμα αλλά ύψιστο λειτούργημα που απαιτεί ηθικό ανάστημα, συνεχή πνευματική εξάσκηση και δια βίου μάθηση. Τα παραδείγματα από το παρελθόν βοηθούν τον φοιτητή να δημιουργήσει θετικά πρότυπα που θα τον κατευθύνουν στην εξάσκηση του λειτουργήματός του και θα του δείξουν ότι αυτοί που παραμένουν στην Ιστορία δεν είναι αυτοί που υποκύπτουν αλλά αυτοί που υψώνουν το ανάστημά τους ενάντια σε κάθε προσπάθεια υποβαθμισμού των αξιών. Και όπως έλεγε ο πολύς Γάλλος φιλόσοφος και κοινωνιολόγος Auguste Compe: Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει μια επιστήμη εάν αγνοεί την Ιστορία της. Εάν δε αγνοεί τα λάθη που έγιναν είναι αναγκασμένος να τα επαναλάβει.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Είναι η διδασκαλία της εξέλιξης της Ιατρικής από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα. Την εξιστόρηση της Ιατρικής της Προϊστορικής εποχής ακολουθούν τα επιτεύγματα των Ασσυρίων, Βαβυλωνίων και Αιγυπτίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην Αρχαία Ελληνική Ιατρική όπως και στην Ιατρική των Κυκλαδιτών, Μινώων και Μυκηναίων, την Ομηρική Ιατρική, την Προσωκρατική, την Ιπποκρατική, την Ελληνιστική Ιατρική, την Ιατρική των Ασκληπιείων, τη Γαληνική και Ελληνο-ρωμαϊκή Ιατρική, καθώς και στην Βυζαντινή Ιατρική. Ακολουθεί η Ιατρική των Αράβων, του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης για να κλείσει ο κύκλος με τις μεγάλες ανακαλύψεις των δυο τελευταίων αιώνων. Δίδεται έμφαση στα επιτεύγματα των ιατρικών προγόνων μας έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ότι χωρίς αυτούς δεν θα είχε φθάσει η σημερινή Ιατρική σε αυτό το επίπεδο και να κατανοήσει ο φοιτητής ότι δεν είμαστε εμείς οι γίγαντες της Ιατρικής αλλά οι μικροί νάνοι που κάθονται πάνω στις πλάτες των γιγάντων της γνώσης των παλαιοτέρων.

Γίνεται προσπάθεια να μεταλαμπαδευτούν ακτινοβολούντα παραδείγματα κορυφαίων ιατρών του παρελθόντος έτσι ώστε να δημιουργηθούν παραδείγματα προς μίμηση προκειμένου ο φοιτητής να τοποθετήσει υψηλότερα τους στόχους του και να μπορέσει να ανυψώσει κατά το δυνατόν το επίπεδο της Ιατρικής που καλείται να εξασκήσει.

Το Σπουδαστήριο της Ιστορίας της Ιατρικής έχει την τύχη να έχει μια μεγάλη συλλογή Ιατρικών βιβλίων, παλαιτύπων, με κύρια έμφαση στην Ιατρική του τέλους του 19ου και αρχή του 20ου αιώνα, όπως επίσης και ένα μοναδικό Μουσείο Ιστορίας της Ιατρικής, που περιέχει εκμαγεία αγαλμάτων της αρχαιότητας όπως του Απόλλωνα, του Ασκληπιού, της Υγείας, του Ιπποκράτη, εκμαγεία Ιατρικών πράξεων, αλλά και αρχαία νομίσματα με ιατρικά θέματα. Εμπεριέχει επίσης περί τα 2.500 χειρουργικά εργαλεία από τον 1ο αιώνα π.Χ. έως σήμερα, φαρμακευτικά βότανα, ένα φαρμακείο με φάρμακα από το 1870 έως σήμερα, δύο χειρουργεία γυναικολογικών κλινικών με όλο τον εξοπλισμό τους, τρία οδοντιατρεία (πάππου, πατρός και υιού) καθώς και μια τεράστια συλλογή γραμματοσήμων με Ιατρικά θέματα.

Μορφή και εκβάσεις της διδασκαλίας: Τα μαθήματα  γίνονται με διαλέξεις. Δίδεται όμως έμφαση οι φοιτητές να αναλαμβάνουν την συγγραφή μικρών θεμάτων της Ιστορίας της Ιατρικής προκειμένου να εξοικειώνονται στη συγγραφή ιατρικών κειμένων.