Η θεωρία σε συνδυασμό με τις εργαστηριακές ασκήσεις πέρα των επιστημονικών γνώσεων, θα προσφέρουν στους φοιτητές και ένα πολύτιμο πρακτικό εφόδιο χρήσιμο για την παραπέρα ερευνητική ή επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Θα δοθεί έμφαση γύρω από τον άξονα της θεωρίας και εφαρμογής προγραμματιζόμενων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (FPGA) και μικρολεγκτών (μC).

Εισαγωγή στο προγραμματισμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Εργαστηριακές ασκήσεις:  Μετρήσεις με προγραμματιζόμενα ηλεκτρονικά κυκλώματα, διασύνδεση φωτοδιόδων/διακοπτών, εφαρμογές απεικόνισης, σειριακή/παράλληλη μεταφορά δεδομένων, κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση, πολυπλεξία, κυκλώματα μνήμης, καταχωρητές, μέτρηση γεγονότων, χρονισμός, γεννήτρια κυματομορφών