Πεδίο ακτινοβολίας - βασικές έννοιες - αστρικά μεγέθη και αποστάσεις. Μηχανισμοί εκπομπής-απορρόφησης ακτινοβολίας - σχηματισμός φασμάτων. Αστρικά φάσματα και το διάγραμμα Hertzsprung-Russel. Εσωτερική δομή των αστεριών. Αστρική εξέλιξη. Η φυσική του Ήλιου. Το ηλιακό σύστημα. Μεταβλητά και ιδιότυπα αστέρια - διπλά αστέρια - μεσοαστρικό υλικό - ο Γαλαξίας μας. Οι γαλαξίες. Κοσμολογία