Αφορά στη λήψη κλινικής απόφασης στη Γενική Ιατρική στη σχέση ιατρού-ασθενούς, στην πρόληψη και προαγωγή υγείας, στην παροχή παρηγορητικής φροντίδας και στη διαχείριση των πιο συχνών κλινικών προβλημάτων στη  Γενική Ιατρική.