Περιγραφή:Η Παθολογική Ανατομική είναι ο κλάδος της Ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με τη συνδυασμένη μελέτη της αιτιολογίας, της παθογένειας και των μορφολογικών (δομικών και λειτουργικών) αλλοιώσεων που παρατηρούνται στις ποικίλες παθολογικές καταστάσεις και νόσους. Με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τη μακροσκοπική και μικροσκοπική εξέταση υλικού των πασχόντων ιστών & κυττάρων, η Παθολογική Ανατομική συμβάλλει καθοριστικά στη διάγνωση, θεραπεία και στην πρόγνωση των νόσων, καθώς και στην κατανόηση της κλινικής εικόνας και εξέλιξης μιας πάθησης.

Περιεχόμενο μαθήματος: Γενική Παθολογική Ανατομική: Κυτταρική προσαρμογή και Κυτταρική βλάβη. Εναποθέσεις ενδογενών και εξωγενών ουσιών. Αιμοδυναμικές διαταραχές. Φλεγμονή, Επανόρθωση-Αποκατάσταση. Στοιχεία ανοσολογίας. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα. Διαταραχές κυτταρικής αύξησης /διαφοροποίησης, Νεοπλασίες. Καρκινογένεση. Περιεχόμενο μαθήματος: ΕιδικήΠαθολογική Ανατομική: Κυκλοφορικό Σύστημα. Αναπνευστικό Σύστημα. Μαστός. Πεπτικό Σύστημα. Oυροποιητικό Σύστημα. Γεννητικό Σύστημα Θήλεος. Γεννητικό Σύστημα Άρρενος. Παθήσεις Θυρεοειδούς Αδένα. Παθήσεις Δέρματος. Ερειστικό Σύστημα. Νευρικό Σύστημα. Λεμφικός Ιστός.

Μαθησιακοί στόχοι: Γενική Παθολογική Ανατομική: Μελέτη της αιτιολογίας, των παθογενετικών μηχανισμών και των βασικών ιστικών και κυτταρικών μορφολογικών εκδηλώσεων των κύριων τύπων παθολογικών καταστάσεων και νόσων. Μαθησιακοί στόχοι: Ειδική Παθολογική Ανατομική: Μελέτη της αιτιολογίας, των παθογενετικών μηχανισμών και των μορφολογικών εκδηλώσεων των νόσων των διαφόρων συστημάτων και οργάνων-συσχέτιση με κλινικές εκδηλώσεις και με τη διαγνωστική προσπέλαση. Ιστολογική διάγνωση και συσχέτισή της με κλινική εικόνα, φυσική ιστορία (εξέλιξη), θεραπεία και πρόγνωση των νόσων.