Η περιγραφή βασικών εννοιών φαρμακοκινητικής, αλλά και φαρμακοδυναμικής, με απλά λόγια. Επίσης, η επίλυση σχετικών φαρμακοκινητικών προβλημάτων με τη βοήθεια απλών μαθηματικών εξισώσεων.