Εισαγωγή στα συστήματα υπολογιστών, ιστορική εξέλιξη, μοντέλο Η/Υ, υλικό και λογισμικό. Η/Υ και αριθμοί. Εισαγωγή στη ψηφιακή λογική, ψηφιακά κυκλώματα. Αρχιτεκτονική υπολογιστών, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, οργάνωση και προσπέλαση μνήμης. Περιφερειακές συσκευές, συσκευές δευτερεύουσας αποθήκευσης. Συστήματα υπολογιστών. Επίπεδο μικρο-προγραμματισμού. Επίπεδο συμβατικής μηχανής, επίπεδο λειτουργικού συστήματος, διαχείριση μνήμης και συσκευές εισόδου/εξόδου. Επίπεδο συμβολικής γλώσσας, μετάφραση γλωσσών προγραμματισμού, σύνδεση και φόρτωση προγράμματος. Δίκτυα. Αναπαράσταση δεδομένων. Το λειτουργικό σύστημα UNIX, αρχεία, κατάλογοι διεργασίες εντολών. Επικοινωνία με άλλους χρήστες, επικοινωνία με άλλα συστήματα. Ο παγκόσμιος ιστός (www) και οι γλώσσες HTML και CSS. Εισαγωγή στην LaTeX.