Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα «Θέματα Κλινικής Φαρμακολογίας» γίνεται με την παρουσίαση εργασιών από τριτοετείς φοιτητές της Ιατρικής, σε θέματα που ορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως. Κατά κανόνα, κάθε θέμα παρουσιάζεται από έναν ή το πολύ από δύο φοιτητές. 

Τα θέματα που επεξεργάζονται οι φοιτητές ποικίλλουν πολύ από χρόνο σε χρόνο. Ως αρχή, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να επιλέξουν κάποιο θέμα για το οποίο έχουν οι ίδιοι κάποιο προσωπικό ενδιαφέρον.

Αρκετά συχνά, οι επιλογές τους επηρεάζονται και από ζητήματα που αποτελούν ζητήματα αιχμής, όπως π.χ. οι πρόσφατες εξελίξεις με τα βιοτεχνολογικά προϊόντα και τα μονοκλωνικά αντισώματα, ή ακόμη και οι σύγχρονες τάσεις για την αντιμετώπιση του AIDS.

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα της Φαρμακολογίας εξαντλείται στη λεπτομερή περιγραφή των φαρμάκων. Αντίθετα, το κατ’επιλογήν μάθημα «Θέματα Κλινικής Φαρμακολογίας» στοχεύει στην παρουσίαση διαφόρων συνδυασμών φαρμάκων, ως θεραπευτικών μέσων για συγκεκριμένες παθήσεις και καταστάσεις.

Επομένως, η περιγραφή των φαρμάκων έρχεται σε δεύτερη μοίρα και πρωταγωνιστικό ρόλο αποκτά η νοσολογική οντότητα για την οποίαν χορηγούνται τα φάρμακα.