Το μάθημα  απευθύνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής στην Εκπαίδευση και έχει σκοπό τη γνωριμία και εξοικείωση με την χρήση των νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση