Το περιεχόμενο του μαθήματος "Ηλεκτρισμός & Μαγνητισμός", όπως δημοσιεύεται και στον τρέχοντα Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Φυσικής, έχει ως εξής:

Ηλεκτρικό φορτίο και ύλη.Ηλεκτρικό πεδίο και νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό. Πυκνωτές και διηλεκτρικά. Ηλεκτρικές ιδιότητες της ύλης. Ρεύμα και αντίσταση. Ηλεκτρεγερτική δύναμη και κυκλώματα. Μαγνητικό πεδίο. Νόμοι των Biot-Savart και Αmpere Faraday. Αυτεπαγωγή. Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης. Εναλλασσόμενο ρεύμα και κυκλώματα RCL. Εξισώσεις Μaxwell και ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Σχετικός σύνδεσμος: https://alpha.physics.uoi.gr/HM