·   Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΙΚΥ και το αναλαμβάνει κάθε χρόνο ένα ελληνικό Πανεπιστήμιο έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση προτάσεων.

·   Η λίστα των σπουδαστών αποστέλλεται από το ΙΚΥ.

·   Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα επίπεδα: αρχαρίων, μεσαίων, προχωρημένων.

·   Ώρες διδασκαλίας: 9.00-12.30, 4 ώρες/ημέρα (μία ημέρα διατίθεται για σεμινάρια πολιτισμού ή εκπαιδευτική δραστηριότητα), 16/εβδομάδα, 64/μήνα, σύνολο διδακτικών ωρών ~450.

·   Η παρουσία των σπουδαστών στα μαθήματα, τις διαλέξεις, τις εκπαιδευτικές εκδρομές, τα μαθήματα παραδοσιακού χορού (28 ώρες) και σε όλες τις δραστηριότητες είναι υποχρεωτική.

·   Το ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. έχει αναλάβει και υλοποιήσει το πρόγραμμα κατά τα έτη 2003-04 (12ο), 2005-06 (14ο), 2007-08 (16ο), 2008-09 (17ο), 2009-10 (18ο) και 2010-11 (19ο).